Gillastugan Blekingehytten Patruljehytten GillastuganGillastugan
Vild natur - Tæt på
Hvad er det?
Hvor meget?
Hvornår ledigt?
Hvor er det?
Aktiviteter
Omkring Gillastugan
Information
Praktiske Oplysninger
Virtuelt Besøg
Billeder
Links
Kontakt


Sommerlejr information

Med ønsket om, at I vil få en dejlig sommerferie på Gillastugan, har vi her nogle tips og regler, som vil hjælpe jer til en god sommer. Se også vores side med Praktisk Information.

Lejrpladsens adresse er:
Spejderens Navn
Gruppens Navn (Vigtigt - der er mange grupper)
Gillastugan
Gillastig 1402
S - 268 76 Kågeröd
Sverige

Transport: Det er praktisk selv at have bil eller cykel med, der er ca. 10 km til nærmeste by med supermarked (ca. 5 km på gåben). ICA Nära i Röstånga kan udbringe varer.

Post kan være længe undervejs. Gør forældrene opmærksomme på, at breve stemplet senere end onsdag sikkert ikke når frem, mens gruppen er i lejr. Vi eftersender ikke postkort, breve eller pakker. Der kommer ikke post til Gillastugan om lørdagen. Frimærker kan købes i Röstånga. I kan også prøve at spørge hyttevagten om han/hun har nogle liggende.

Pakker: Vær påpasselig med at sende pakker. De kan være længe undervejs selvom det går meget hurtigere efter broen er åbnet. Kan pakken ikke leveres i vores postkassen skal den hentes i Svalöv der ligger ca. 20 km fra Gillastugan. Vi er ikke i stand til at returnere pakker!

Bustransport: I Gillastugan transport-informationen er der telefon numre på busselskaber. Omkostningerne til transporten bliver mindre, hvis I kan aftale samkørsel med en anden gruppe. Se på listen over hvilke grupper, der er på Gillastugan.

Mobiltelefoner: Vi har et sted hvor lejerne kan sætte deres mobiltelefoner til opladning.

Telefon: Der findes ingen offentlig telefon på Gillastugan.

Internet: Vi har begrænset trådløst netværk på Gillastugan omkring Huset, Laden og toiletbygningen. I perioder er forbindelsen rigtig god men I kan risikere at der næsten ikke er forbindelse.

Hyttevagten bor i "Laden" en del af lejrperioden. Her vil der blive afholdt et ledermøde, hvor I kan få yderligere oplysninger, tale med lederne fra de andre grupper om idrætsdag, pionerdag, lejrbål, toiletrengøring o. lign.

Når der er hyttevagt på Gillastugan kan vedkomne altid træffes på telefon +45 6126 7096.

Good-Turn: Gillastugan har tradition for at sommerlejrgæsterne hjælper hyttevagten en halv times tid med små opgaver. Spørg hyttevagten hvor I kan hjælpe. Måske falder der noget af.

Brænde: Vi vinterfælder træ til brænde hvert år. Der ligger derfor fældede træer til brænde rundt omkring på grunden. Se opslag på opslagstavlen eller spørg evt. hyttevagten. Medbring selv økse og sav til bearbejdning af brændet. Kiler og mukkert kan også være en stor hjælp.

Brændesparende komfurer: Vi har en antal brændesparende komfurer som hænger på bagsiden af Patruljehytten. Her kan I også finde et antal grillriste som med fordel kan bruges sammen med komfurerne.

Brandfare: Ved hvert telt skal stå en fyldt brandspand. Spandene er stillet frem ved "Laden", hvor der også hænger branddaskere. I tørre perioder kan der blive bålforbud. Hyttevagten vil informere hvis det sker og hvordan det skal håndteres.

Uheld / ulykker: Hvis I skal på hospitalet så husk dansk sygesikringsbevis og penge til behandling og evt. medicin. Henvend jer til jeres kommune for refusion når I kommer hjem. I skal ikke køre direkte til hospitalet men til Vårdcentralen i Svalöv som kigger på skaden og så evt. sender jer videre. Hvis I bliver sendt til hospitalet via Vårdcentralen kommer I til med det samme. Sæt jer ind i reglerne for alarmering og vær klar over at ambulancen kommer langt fra, og vær evt. klar til at køre den i møde.

Det Blå Sygesikringsbevis: Husk at medbringe. Læs mere på http://huskdetblaa.dk/

Al færdsel på såvel vor egen grund som udenfor må ske varsomt.

Værn om naturen

Husk al fældning af træer er STRENGT FORBUDT.

Myg kan der være mange af - husk myggebalsam. Køb evt. i Sverige da svensk myggebalsam virker bedre på de svenske myg (det har noget med stofferne i myggebalsamen at gøre).

Brusebade: Bag toiletbygningen er indrettet 2 x 2 brusere for hhv. piger og drenge. Der er masser af koldt vand - og en begrænset mængde varmt vand.

For at begrænse forbruget af varmt vand skal der betales herfor:
    5 kr. for 5 minutters brusebad
    5 kr. for varmt opvaskevand (tappes i drengeafd., toiletbygningen)

Hver gruppe noterer selv sit forbrug af varmt vand til brusebade og opvask, og afregner på skemaet med Ekstra Ydelser som benyttes til betaling for telefon og andre ekstra ydelser - vi har bemærket at det er ærlige gæster, der kommer på GILLASTUGAN!

Toiletrengøring: I sommerperioden skal gæsterne på lejrpladserne og i hytterne deles om rengøringen i toiletbygningen. Det er en god ide at lave en turnusordning f.eks. sammen med Hyttevagten på mødet hvor I lige får hilst på hinanden.

GillastuganGillastugan mærketSilketryk: Til sommerlejr gæsterne tilbyder vi at I selv kan trykke vores GILLASTUGAN logo på f.eks. renvaskede T-shirts - som I selv tager med. Der er to størrelser silketryk som valgfrit kan benyttes. Prisen er 5 kr. pr. tryk. Skrives på skemaet med Ekstra Ydelser sammen med lejrpladsleje m.v.

Stofmærker (som vist her til højre) til 6 kr./stk. kan I bestille ved henvendelse til udlejer. Vi sender mærkerne (hvis vi kan nå det) ellers er der mærker på Gillastugan. Mærkerne skrives også på skemaet med Ekstra Ydelser sammen med lejrpladsleje osv.

Baseball Caps og T-shirts med broderet logo kan bestilles direkte hos broderi firmaet (De forskellige modeller kan ses her).

Postkort til 2 kr. fås enten hos hyttevagten eller i husets lederrum. Betales på stedet eller sammen med lejrpladsleje.

Husk at betale lejrpladsleje senest 14 dage efter hjemkomst og fremsend skemaet med Ekstra Ydelser til udlejer.

Rigtig god lejr

Gillastugan udvalget

  Udlejning:
Stine Enevoldsen - (+45) 3168 8818