Gillastugan Blekingehytten Patruljehytten GillastuganGillastugan
Vild natur - Tæt på
Hvad er det?
Hvor meget?
Hvornår ledigt?
Hvor er det?
Aktiviteter
Omkring Gillastugan
Information
Praktiske Oplysninger
Virtuelt Besøg
Billeder
Links
Kontakt


Skåneleden

Første del af turen Ås til Åsleden

Udgivet af Skånes Turistråd

Etapp 1: 8 km

ÅSTORP - HÅLEBÄCK

Denna del av Skåneleden börjar (slutar) i Åstorp vid Tingvalla där också lägerplats finns. Tingvalla är beläget 1 km söder om Åstorps järnvägsstation intill vägen Åstorp-N. Vram. Studera gärna informationstavlan innan vandringen börjar.

Från lägerplatsen, som också ansluter till en serviceplats med tillgång till wc, vatten, spis och duschmöjligheter, kan vandringen börja. Leden foljer en skogsbilväg genom s k "Skyttaböket". på Söderåsens västsluttning och längs Skyttabäckens dalgång med fina strövmarker for natur och kulturintresserade. Vi går genom omväxlande välskötta bok- och granbestånd. Efter 2 km når leden fram till en bilväg. Här ligger Vrams Gunnarstorps slott endast 10 minuters vandring söder om leden. Slottet som härstammar från 1500-talet är bekant for den vackra trädgården med flerhundraåriga buxboms- och avenbokshäckar.

Innan leden korsar vägen passeras Ljunghuslyckan, en öppen plats for rekreation och hästsport. Hjorthagen kallas det stenomgärdade område som leden tangerar när den korsat vägen. Här hölls hjortar redan på 1600-talet.

Leden når snart fram till Maglaby kärr. en betydelsefull "våtmark'. for bl a en mängd olika fågelarter.

Färden fortsätter genom omväxlande bokskog och granplanteringar. Leden passerar strax intill Kärreberga stugområde. Stax därefter ligger ett antal fornlämningar en bit från leden. Den intresserade har här möjlighet att göra en avstickare.

Vid Hålebäck intill Kvidinge Scoutkårs anläggning finns den vackert belägna lägerplatsen, utrustad med både brunn och källvatten.

Etapp 2: 13 km

HÅLEBÄCK - KRIKASKOG

Dags att lämna det vackra Hålebäck, inbäddat i lummig bokskog. Bilden forändras drastiskt efter några hundra meters vandring. Här har gammelskogen fått ge vika for en ny generation. Leden foljer en skogsbilväg och snart sluter sig skogen igen.

Vi gör en sväng nerför Söderåsens nordsida mot Maglaby. for att snart gå upp på åsen igen. Slitet i backarna får utdelning i form av vacker utsikt över slätten nedanfor. Vägen kantas av vackra enbuskar.

Efter att ha passerat Mosshult, Håhult och Forsgård korsas vägen Stenestad V. Sönnarslöv

Leden passerar ner i botten på ravinen. Går överKlövabäcken, därefter uppför på andra sidan förbi det som en gång var turisthotellet till Klövahallars riksbekanta rasbranter med vackra utsiktsplatser.

Färden går vidare längs ravinkanten med imponerande vyer.Mer avancerade vandrare får tillfälle att göra en svårare vandring nerför ravinkanten till "jättegrottan".

Snart nårleden fram till avtaget som för oss upp till lägerplats Krikaskog.

Etapp 3: 12 km

KRIKASKOG - SVARTESJÖ

Från lägerplats Krikaskog följer leden ravinkanten söderut mot Klövamölla.

Därefter följer den Klövabäcken. Först genom vacker bokskog, sedan längs betesmarker till Maglerödvägen.

Här fortsätterleden längs landsvägen drygt 2 km innan det går att vika av in i skogen igen.

Vi har nu kommit fram till norra delen av Malmöhus läns landstings strövområde Klåveröd. Detta är ett av landstingets iordningställda strövområde med många strövstigar och rastplatser. Särskild informationsbroschyr kan erhållas från informationsavd. pålandstinget i Lund. eller från Skogssällskapet i Vittsjö. Fram till etappmålet vid Svartesjö kommer vi nu att vandra igenom detta strövområde.

Leden följer först genom bokskog sedan genom sankare marker förbi den idylliska Klåverödssjön fram till"Snuvestuan" I denna grotta trodde man förr i tiden att skogssnuvan bodde. Stanna gärna här och studera omgivningen. Efter 300 m passeras Vargadalsvägen med parkering och fortsätter genom granbestånd mot en av Skånes högsta punkter,Höjehall(210 m). Här har man storartad utsikt från ett utsiktstorn.

Färden fortsätter genom omväxlande grova granbestånd och granplanteringar över Klåveröd-Ljungbyhedsvägen till en fiskedamm. På andra sidan av dammen går det attlösa fiskekort. Här finns även raststuga och toalett.

Från fiskedammen är det inte långt till Skorstensdalen med sin egendomliga geologiska formation och vackra bokskogsklädda branter.

Nu är det bara 1 km kvar till etappmålet vid Svartesjö.

Etapp 4: 4 km

SVARTESJÖ LIAGÅRDEN

Lägerplats Svartesjö är vackert belägen i bokskogen alldeles intill en av Söderåsens naturliga sjöar. Vattnet har alltid varit drickbart. det bör dock kokasföre användning p g a föroreningar från luften.

Färden fortsätter genom bokskogen mot Dejebäcken, som leden når vid f d "Klåverödsmöllan" med synbara rester av kvarnstenar m m. På "kala hällarna" 200 m nordost om möllan dansade man förr till spelemännens musik.

Leden lämnar strövområdet Klåveröd och följer bäcken. som här utgör länsgräns mellan Malmöhus- och Kristianstad län. Ett underbart natursceneri med den brusande bäcken och rasbranterna. Se upp! Här är det lätt att halka bland alla stenar. Leden kommer fram till Korsskär, där Dejebäcken och Kvärkabäcken rinner ihop och bildar Skärån som rinner ner till Skäralid och vidare uti Rönneå.

Vi följer ravinen österut och når strax ravinkanten och "Liagården", som tillhör Domänverket. Här når leden snart fram till etappmålet.

Etapp 5: 13 km

LIAGÅRDEN - JÄLLABJÄR

Lägerplatsens spännande läge vid Skäralidsravinens kant är början till en krävande och intressant etapp.

Vandringen börjar genom kronoparken Skäralid. som forvaltas av Domänverket och som utgör en del av Söderasen. I likhet med Klövahallar är här ett platalandskap med forkastningsbranter och dalgangar av vilka Skäret är mäktigast.

Först längs ravinkanten 1 km och därefter gar färden ner till ravinens botten, korsar Skärån och sa upp igen pa andra sidan via Offarstigen. Väluppe är det inte så långt till Kopparhatten, som erbjuder lockande utsiktspunkter. Namnet Kopparhatten kommer antagligen fran den rostbruna järngnejsen som går idagen i rasbranterna.

Utfor igen längs ravinkanten ner till Skärdammen vid Skäralids Friluftscentrum. Här finns det möjlighet till en bit mat.

Vandringen gar vidare över dammbron och uppfor till Hjortsprangsvägen. Ett besök ute på "Hjortakniben" rekommenderas endast den som ej har anlag for svindel (en upplevelse).

De värsta kraftproven är nu avklarade. Leden foljer nu stigar genom Härsnäs naturreservat med mäktiga bokskogar. Läs gärna reservatsbeskrivningarna som finns utmed leden. Hänforande utsikt ner i Ugglerödsdalen.

Sa närmar vi oss Nackarpsdalens naturreservat med bl a Odensjön, som är omgiven av 30 m höga rasbranter och liknar botten på en jättegryta. Leden foljer ravinkanten genom statlig bokskog ner till det s k "Pepparkakshuset". (kaffestuga sommartid), fiskekort säljes.

I Röstanga samhälle finns möjlighet att proviantera.

Vandringen fortsätterlängs bilväg 2 km över Kolema till naturreservat Jällabjär, som en gang utgjort betesmark for Röstanga och Kolema byar. Jällabjärsområdet domineras av en utslocknad vulkankägla, skulpterad av inlandsisen. Leden går över öppna betesmarker omväxlande med lövskogsomraden. Intill vägen Röstanga-Anderstorp vid Långaröd är lägerplats ordnad.

  Udlejning:
Stine Enevoldsen - (+45) 3168 8818